Lilit Hovhannisyan & Gevorg Ayvazyan - Hin chanaparhov