Դավիթ Թուջարյան & Մերրի Հովհաննիսյան - Հավատով վեր նայեմ